Provozní řád

Příjezd a odjezd
 • Ubytování v roubence probíhá od 14:00 prvního dne až do 10:00 v den odjezdu. V případě volného termínu je možné domluvit dřívější příjezd či pozdější odjezd.
 • Host přebírá roubenku bez závad. V případě zjištění jakékoliv závady je povinen ji neprodleně nahlásit správci.
 • Host má právo užívat společnou kolárnu/lyžárnu (klíče jsou položené na komodě v každém apartmánu). V kolárně je možné ukládat jízdní kola, koloběžky, lyže a snowboardy.
 • Před odjezdem je host povinen uklidit apartmán, umýt nádobí, vyklidit ledničku. Při použití venkovního posezení je povinen uklidit i tuto část roubenky. Odpadky vynese v uzavřeném pytli do lyžárny/kolárny, která je vedle parkoviště roubenky.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ
 • Ve všech vnitřních prostorách roubenky je zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 • Pro udržení čistoty žádáme hosty, aby si při vstupu do apartmánů vyzuli venkovní obuv. Je přísně zakázáno pohybovat se v lyžařských botách v prostorách roubenky.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo koše nebo jinak znečišťovat prostory roubenky. V případě plného koše je možné odnést pytel s odpadky do lyžárny/kolárny, odkud jsou po skončení pobytu odváženy správcem roubenky. V žádném případě host nenechá odpadky v pytlích venku - v přírodě je spousta zvířat, která by pytle do rána roztrhala a roztahala kolem roubenky.
 • Je zakázáno přemisťovat nábytek a zařízení.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiných instalací.
 • V zimním období je zakázáno bruslení na koupacím jezírku.
 • Ubytování s domácími mazlíčky je možné pouze po předchozí domluvě.
 • Veškeré dveře do roubenky je nutné v nepřítomnosti zavírat a tím zabránit nepovolaným osobám v pohybu po objektu. Okolí chaty a parkoviště je monitorované kamerovým systémem.
 • Pro opékání a táborák může host použít venkovní ohniště nad roubenkou, pro grilování gril na plyn či na uhlí. Po použití je host povinen gril očistit.
 • Při využití wellness zóny platí pravidla uvedená v „Provozním řádu wellness - Roubenka Valachy“, který je umístěn v každém apartmánu.
 • Je zakázáno nechávat děti bez dozoru v objektu a jeho okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody nese zodpovědnost vždy rodič nebo zákonný zástupce.

V celém objektu a jeho okolí platí noční klid od 22:00 do 6:00.

Pronajímatel si vyhrazuje právo vstupu do všech prostor roubenky za účelem nezbytné údržby, oprav apod.

V případě porušení pravidel si pronajímatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu.

V případě poškození apartmánů nebo jiných prostorů roubenky je správce oprávněn požadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu.

Děkujeme za dodržování pokynů a věříme, že se výše uvedená opatření setkají s Vašim pochopením. Omezení byla přijata z důvodu klidného a bezpečného ubytování všech našich hostů.

© 2021 Roubenka Valachy Web navrhl a vytvořil DD-WEB